Työtapaturvavakuutukset

stetoskooppijapuhelin.jpg

Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä (Lähde: Pohjola)

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Vakuutus on otettava, jos työnantajan maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodessa yli 1 200 euroa. Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) maksaa korvaukset työntekijälle, kun työnantajalla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta.

Kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä yrityksessä työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat ovat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella pakollisesti vakuutettavia.

Työsuhde määritellään työsopimuslaissa ja sen tunnusmerkit ovat:

  • Työnantaja ja työntekijä ovat tehneet työsopimuksen.

  • Työntekijä tekee työtä työnantajalle.

  • Työnantajalla on johto- ja valvontaoikeus.

  • Työntekijä saa työstään rahapalkkaa tai muuta vastiketta.


Kuinka toimia vahinkotilanteessa:

Työntekijä:

1. Täytä Pajun vahinkoilmoitus ja kuvaa mitä tapahtui, jotta työnantaja voi tehdä ilmoituksen vakuutusyhtiölle.

2. Työntekijä ilmoittaa työterveyshuoltoon työnantajansa nimen sekä vakuutusyhtiön OP vakuutus Oy ja kertoo mitä on tapahtunut.

Työnantaja:

Esimies täyttää sähköisen tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. Ilmoitus täytettävä viipymättä, viimeistään 10 arkipäivän kuluessa vahinkotapahtumasta. 

OP:n vahinkoilmoitukset

Mikäli sinulla on kysyttävää vakuutusasioista ole yhteydessä toimiston henkilökuntaan! :)