Ilmoitusvelvollisuus

surullinen.jpeg

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN TAVOITE

01.01.2016 alkaen on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöllä on ollut velvollisuus ilmoittaa viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle havaitsemastaan epäkohdasta ja niiden uhasta. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on, että asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. Tarkoituksena on turvata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvän hoidon ja huolenpidon toteutuminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia (esim. henkilön perusoikeuksien rajoittaminen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa). Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Vanhuksen kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun laiminlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu.

Lähde: Valvira

KUINKA ILMOITTAA

Ilmoitus epäkohdasta tulee tehdä aina kirjallisesti. Löydät Pajun intrasta lomakkeen ’Ilmoita epäkohdasta’ linkistä sivupalkista.

Muista, että havaitusta epäkohdasta tai sen uhasta voi ilmoittaa salassapitosäännösten sitä estämättä. Ilmoitus voi koskea Pajun omaa tuottamaa palvelua tai asiakaskunnan muita palveluita, kuten asumisyksikköä. Ilmoittajaan ei tulla kohdistamaan kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Vastaa lomakkeen kysymyksiin mahdollisimman täsmällisesti, jotta asiaa on helppo lähteä viemään eteenpäin. Kun olet jättänyt ilmoituksen Pajun toimiston henkilöstö ottaa asian hoitaakseen ja ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Olemme sinuun mahdollisesti yhteydessä, mikäli tarvitsemme tarkentavaa tietoa tapahtuneesta.

Huomioi, että mikäli epäkohta ilmoituksesta huolimatta jatkuu, tulee sinun tehdä asiasta uusi ilmoitus johon on hyvä todeta että olet aiemminkin ilmoittanut samasta asiasta.

Virallinen yhteyshenkilö ilmoitusasioissa on:

Jukka Palokangas
041 728 3720
jukka.palokangas@kuntoutuspaju.fi