ilmoita vaaratilanteesta

Tällä lomakkeella ilmoitetaan havaituista vaaratilanteista ja mikäli vahinkoja on sattunut, täytetään myös vaaratilanneraportti.

On erityisen tärkeää, että osaisimme mahdollisimman hyvin ennakoida ja välttää mahdolliset työssä kohtaamamme vaaratilanteet. Siksi toivomme, että ilmoitatte kaikista työssä kokemistanne uhkaavista tilanteista, tapaturmista, sekä jo niiden riskistä meille.

Name *
Name
Onko vahinko tapahtunut sinulle, asiakkaalle, asiakkaan omaisuudelle, muulle aineelliselle omaisuudelle.
Tähän on hyvä kuvailla tapahtumaketjua, taustoja jotka vaikuttivat tapahtumien epäsuotuisaan kulkuun.
Voisiko koulutuksin varautua kyseisenlaisiin tilanteisiin? Voitko omalla toiminnallasi välttää vastaavanlaista tilannetta? Olisiko joku työväline avuksi ennaltaehkäisemään tilanteita?
Kenelle olet ilmoittanut tapahtumasta? *
Jotta voimme reagoida ilmoitukseen tehokkaasti, toivoisimme että kerrot meille keille olet jo kertonut tapahtuneesta.
Toivotko, että työnantaja käsittelee tapauksen vielä henkilökohtaisesti sinun kanssasi?