HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYOHJE

Sinun on tärkeää ymmärtää meidän jokaisen oikeus omaan yksityisyyteensä ja omiin tietoihinsa. Sen vuoksi sinun tulee myös tietää, kuinka henkilötietoja käsitellään. Tämä ohje on koko organisaation kattava, joten voi olla ettei sinun tarvitse osallistua asiakastietojen säilytykseen ja hävitykseen mutta perusperiaatteet kokonaisuudesta on hyvä tietää. Tämä opas on lisäksi kätevä siinä vaiheessa, kun sinun tulee tarkastaa miten tietojenkäsittely pitikään tehdä.


Avaa henkilötietojen käsittelyohje